KAJIAN PENGESANAN GRADUAN (KPT) | PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN
» KAJIAN PENGESANAN GRADUAN (KPT)

KAJIAN PENGESANAN GRADUAN (KPT)

Soalan kajian ini disediakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman pelajar terhadap beberapa aspek berkaitan program pengajian, kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan semasa mengikuti pengajian di institusi. 

Maklumat yang diperolehi daripada buku laporan kajian ini juga dapat menilai sejauh mana keberkesanan aktiviti dan juga program pengajian universiti untuk kebolehpasaran graduan UPM selepas tamat pengajian.

Dengan itu, adalah diharapkan data dan maklumat yang terkandung di dalam buku laporan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi memberi gambaran tepat terhadap tahap kebolehpasaran graduan UPM, dan membantu dalam tujuan perancangan dan penggubalan strategi dan pelan tindakan berkaitan.

Laporan Kajian Pengesanan Graduan UPM LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN UPM 2014 LAPORAN KAJIAN...selanjutnya...
B1566207765