Keusahawanan Sosial: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Inovasi Dan Kolaborasi | PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN
» ARTIKEL » Keusahawanan Sosial: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Inovasi dan Kolaborasi

Keusahawanan Sosial: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Inovasi dan Kolaborasi

Oleh: Rudy Ludinata, Timbalan Pengarah CEM


Keusahawanan sosial telah menjadi gerakan yang semakin berkembang di Malaysia sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dengan semangat untuk mencapai perubahan sosial yang positif, semakin ramai individu dan organisasi bergabung tenaga untuk mencipta impak yang ketara dalam menangani pelbagai masalah sosial dan alam sekitar. Keusahawanan sosial di Malaysia melangkaui sempadan tradisional perniagaan dan berusaha untuk mencari penyelesaian yang mampan dan inovatif kepada masalah kompleks yang dihadapi oleh masyarakat.

Satu contoh inspiratif keusahawanan sosial ialah Teach For Malaysia. Organisasi ini berdedikasi untuk meningkatkan kualiti pendidikan di kawasan terpencil dengan menyediakan guru yang berbakat dan berdedikasi untuk mengajar di sekolah yang memerlukan. Dengan tumpuan kepada pengajaran sukarela, Teach For Malaysia berusaha untuk mengurangkan jurang pendidikan dan menyediakan akses yang lebih baik kepada pendidikan berkualiti untuk kanak-kanak daripada latar belakang berpendapatan rendah. Melalui keusahawanan sosial seperti ini, ramai kanak-kanak di kawasan terpencil mempunyai peluang yang lebih baik untuk mencapai potensi mereka.

Selain itu, keusahawanan sosial juga memainkan peranan dalam mengatasi isu alam sekitar dan kelestarian. The Biji-Biji Initiative ialah contoh inspirasi pergerakan kitar semula dan guna semula di Malaysia. Mereka mengajak orang ramai untuk lebih mengambil berat tentang kesan corak penggunaan dan mencari cara kreatif untuk mengurangkan pembaziran dan menggunakan semula barangan yang masih boleh digunakan. Melalui kitar dan guna semula, The Biji-Biji Initiative mencipta produk yang unik dan mampan, sambil meningkatkan kesedaran tentang isu alam sekitar dalam kalangan orang ramai.

Kerajaan Malaysia juga memainkan peranan dalam menyokong pembangunan keusahawanan sosial melalui pelbagai dasar dan program. Dasar Keusahawanan Negara (DKN) 2020 telah menjadi panduan pembangunan keusahawanan sosial di Malaysia. Dasar ini bertujuan untuk mewujudkan ekosistem yang kondusif untuk pembangunan keusahawanan sosial dan menggalakkan lebih ramai individu, badan amal dan sektor swasta terlibat dalam inisiatif sosial. Di samping itu, program seperti MyHarapan juga menyediakan sokongan kewangan dan latihan untuk membantu keusahawanan sosial tumbuh dan berkembang.

Walaupun keusahawanan sosial di Malaysia mengalami pertumbuhan positif, masih terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi. Salah satu cabaran utama ialah akses kepada modal dan pembiayaan yang mencukupi. Banyak inisiatif keusahawanan sosial masih bergantung pada dana persendirian atau pembiayaan terhad daripada badan amal. Sokongan daripada sektor swasta dan kerajaan dalam menyediakan modal dan latihan akan sangat membantu untuk menggalakkan pembangunan dan kemampanan inisiatif ini.

Selain itu, kesedaran dan kefahaman tentang keusahawanan sosial perlu ditingkatkan dalam kalangan orang ramai. Dengan meningkatkan pemahaman tentang potensi keusahawanan sosial untuk mencipta perubahan positif, lebih ramai individu dan organisasi boleh terlibat dalam gerakan ini. Pendidikan tentang keusahawanan sosial dan pengalaman praktikal dengan inisiatif sosial juga boleh menjadi kunci untuk menarik lebih banyak pihak untuk terlibat.

Kesimpulannya, keusahawanan sosial di Malaysia sedang berkembang pesat, memacu perubahan positif melalui penyelesaian inovatif dan usaha kolaboratif. Daripada meningkatkan peluang pendidikan kepada menangani cabaran alam sekitar, keusahawanan sosial telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa untuk mencipta masa depan yang lebih baik untuk masyarakat. Dengan sokongan berterusan daripada kerajaan, sektor swasta dan komuniti, perusahaan sosial akan terus memberi impak yang besar dalam membina Malaysia yang lebih inklusif dan mampan. Bersama-sama, kita boleh membuka jalan ke arah masa depan yang lebih cerah dan sejahtera melalui kuasa transformatif keusahawanan sosial.

Tarikh Input: 05/08/2023 | Kemaskini: 09/08/2023 | zul_mohd

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 - 9769 1121
.
SWMEKAd:10:56