| PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN

Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan (CEM) ditubuhkan pada 25 Januari 2013 serta mempunyai 11 orang staf merangkumi pengurusan profesional dan pelaksanan.

Pusat ini mempunyai tiga seksyen iaitu seksyen pentadbiran dan kewangan, seksyen pembangunan keusahawanan dan seksyen kebolehpasaran graduan.

Pusat ini ditubuhkan bertujuan untuk menggalakkan dan memantapkan pembangunan keusahawanan dan kebolehpasaran graduan yang lebih terancang dan holistik di kalangan IPT.

. Staf

. Carta Organisasi

Antara ruang niaga yang disediakan oleh CEM adalah seperti berikut:

 • PutraBiz@CEM
 • PutraBiz@CAFE – 4 unit
 • PutraBiz@Kiosk – 6 unit
 • PutraBiz@Stall

 

Program-program Keusahawanan :

 • Siswapreneur Startupbiz@CEM
 • Seminar Transformasi Minda Keusahawanan Siswa
 • Social Entreprise@Urban Community
 • Siswapreneur Advance@CEM

 

Program-program Kebolehpasaran Graduan :

 • Career & Entrepreneurship UPM EXPO
 • UPM Squad
 • Jaringan Industri
 • Ceramah Kerjaya
 • Temuduga Terbuka

 

 1. Public - Private Research Network
B1566209320