MENGENAI KAMI | PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan telah ditubuhkan pada 25 Januari 2013 iaitu hasil gabungan daripada Bahagian Inovasi Keusahawanan, Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan. Pelajar dan juga Pusat Penempatan Kerjaya. Pusat ini ditubuhkan adalah selaras dengan Dasar Pembangunan Keusahawanan IPT supaya setiap IPT di Malaysia mempunyai Pusat Keusahawanan yang bertaraf Pusat Tanggungjawab Keusahawanan di IPT masing-masing. Ini adalah bertujuan untuk menggalakkan dan memantapkan pembangunan keusahawanan dan kebolehpasaran graduan yang lebih terancang dan holistik di kalangan IPT tempatan selaras dengan hasrat kementerian untuk melahirkan modal insan yang berkualiti dan mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan yang tinggi. Akhirnya dapat meningkatkan kebolehpasaran pelajar apabila bergraduat kelak.

VISI Menjadi Pusat Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan yang bereputasi...selanjutnya...
Menjalinkan kerjasama dengan seratus (100) syarikat/industri bagi menyediakan peluang kerjaya...selanjutnya...
B1566207255