DOCUMENT | CENTRE OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT AND GRADUATE MARKETABILITY
» DOCUMENT

DOCUMENT

PROGRESS REPORT OF CLIENT CHARTER
1
Progress of Client Charter Year 2024
2
Progress of Client Charter Year 2023
3
Progress Report of Client Charter Year 2022
4
Progress Report of Client Charter Year 2021
5
Progress Report of Client Charter Year 2020
6
Progress Report of Client Charter Year 2019
7
Progress Report of Client Charter Year 2018

JOB HUNTING AND NETWORKING (JoHAN) [FORMERLY KNOWN AS STUDENT SERVICE WORKER (PKP)]
8
Application Form for JoHAN - Students appointed directly by PTJ do not need to fill out this form
9
Attachement 1, 2A, 2B, 3 for JoHAN Offer Letter
10
JoHAN Offer Letter Template - Blank

SECTION OF GRADUATE EMPLOYABILITY
11
Borang Kajian Pengesanan Graduan KPT 2023
12
Kebolehpasaran Graduan UPM 2022

Section of Entrepreneurial Development
13
BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI (ANUGERAH KEUSAHAWANAN PENGUSAHA STESEN SHELL)
14
Garis Panduan Jawatankuasa Hadiah Universiti
15
BORANG PERMOHONAN SEWAAN PERALATAN KEUSAHAWANAN
16
PANDUAN PENDAFTARAN SYARIKAT SSM SECARA PERCUMA UNTUK PELAJAR

GARIS PANDUAN PENGURUSAN AKTIVITI DAN PREMIS PERNIAGAAN PELAJAR
17
GARIS PANDUAN PENGURUSAN AKTIVITI DAN PREMIS PERNIAGAAN PELAJAR EDARAN
18
PANDUAN PERMOHONAN PREMIS PERNIAGAAN PELAJAR
19
BORANG PERMOHONAN PREMIS PERNIAGAAN PELAJAR

BULETIN CEM
20
BULETIN CEM NUMBERS 1
21
BULETIN CEM NUMBERS 2

SENARAI DOKUMEN SOP CEM
22
GE_Panduan Pengurusan dan penganjuran program Kebolepasaran Graduan
23
GE_Panduan Pengurusan Jaringan Industri dan Agensi
24
GE_Panduan Pengurusan Program Khidmat Pelajar
25
ED_Panduan Pengurusan Pendaftaran Syarikat Pelajar (SSM)
26
ED_Panduan Pengurusan Penyewaan Ruang Perniagaan Putrabiz
27
ED_Panduan Pengurusan Program dan aktiviti keusahawanan
28
ED_Panduan Pengurusan Program Jemputan dan Pertandingan Keusahawanan

EXERCISE NOTE - GRADUATE MARKETABILITY SECTION
29
LAPORAN HARIAN PENJANA KERJAYA
30
BRIEFING ISEOH 2020 & FEGE 2020 DI SERAWAK
31
SLIDE MYCAREER@MOE
32
NOTA LATIHAN PROGRAM VIRTUAL 2021 - GE

EXERCISE NOTE - ENTREPRENEURSHIP SECTION
33
KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN MELALUI EZBIZ STUDENT SKIM 1P1P
34
BUSINESS MODEL CANVAS
35
TEACH ME HOW TO FISH
36
PROGRAM SPECIAL SOCIAL@HIGHER EDUCATION
37
RANCANGAN PERNIAGAAN
38
MANAGING FUND FOR BUSINESS SUSTAINABILITY
39
LAW & ETHICS FOR ENTERPRENEURS
40
INNOVATION AND CREATIVITY FOR BUSINESS ENHANCEMENT
41
NOTA RANCANGAN PERNIAGAAN
42
EFFECTIVE COMMUNICATION FOR ENTREPRENEURS
43
ENTREPRENEURIAL MIND SET
44
SPECIALISED MODULE - CHAMPION TO BE
45
NOTA LATIHAN PROGRAM VIRTUAL 2021 (AZLAN)
46
NOTA LATIHAN PROGRAM VIRTUAL 2021 - KEUSAHAWANAN

EXERCISE NOTE - ADMINISTRATION SECTION
47
PANDUAN EKSA UPM
48
TAKLIMAT AUDIT DALAM - ISO
49
TAKLIMAT PROSES SISTEM eRO
50
BENGKEL KANDUNGAN LAMAN WEB UPM PTJ
51
FORMAT PENULISAN BERITA CEM
52
EKSA

PELAN STRATEGIK 2021 - 2023
53
PELAN STRATEGIK HEPA 2021-2023

UNIVERSITY POLICY
54
Graduate Employability Strategic Plan 2021-2025
55
Entrepreneurship Action Plan (PTK) of Higher Education Institutions (IPT) 2021-2025
56
Entrepreneurship Action Plan (PTK) of Higher Education Institutions (IPT) 2021-2025
57
Pengurusan Dana Intervensi Kebolehpasaran Graduan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
58
Panduan EKSA UPM
CENTRE OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT AND GRADUATE MARKETABILITY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 - 9769 1121
.
SXFcDAA~