DOCUMENT | CENTRE OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT AND GRADUATE MARKETABILITY
» DOCUMENT

DOCUMENT

STUDENT SERVICE PROGRAM
1
Borang Permohonan PKP
2
Contoh Surat Tawaran PKP - Kosong
3
Lampiran 1, 2A, 2B, 3 PKP Tawaran

Entrepreneurial Development Division
4
Panduan Pendaftaran Akaun Pengguna Melalui Portal EZBIZ
5
Facilitator Application Form
6
Borang Penyewaan Peralatan Keusahawanan
7
Borang Penyertaan SISWAPRENEUR ADVANCE@UPM
8
Maklumat Surat Pengesahan Pelajar Bagi Pendaftaran Syarikat (SSM)

RUANG NIAGA
9
Borang Permohonan Putrabiz@Cafe
10
Senarai Semak Permohonan Putrabiz@Cafe
11
Borang Permohonan PutraBiz@CEM
12
Senarai Semak Permohonan PutraBiz@CEM
13
Borang Permohonan PutraBiz@Stall
14
Senarai Semak Permohonan PutraBiz@Stall

BULETIN CEM
15
BULETIN CEM NUMBERS 1
16
BULETIN CEM NUMBERS 2

PROGRESS REPORT OF CLIENT CHARTER
17
Progress Report of Client Charter ( Februari 2018)
18
Progress Report of Client Charter ( Mac 2018)
19
Progress Report of Client Charter ( April 2018)
20
Progress Report of Client Charter ( Mei 2018)
21
Progress Report of Client Charter ( Jun 2018)
22
Progress Report of Client Charter ( Julai 2018)
23
Progress Report of Client Charter ( Ogos 2018)
24
Progress Report of Client Charter ( September 2018)
25
Progress Report of Client Charter ( October 2018)
26
Progress Report of Client Charter ( November 2018)
27
Progress Report of Client Charter ( December 2018)
28
Progress Report of Client Charter ( January 2019 )
29
Progress Report of Client Charter ( February 2019 )
30
Progress Report of Client Charter ( Mac 2019 )
31
Progress Report of Client Charter ( April 2019 )
32
Progress Report of Client Charter ( Mei 2019 )
33
Progress Report of Client Charter ( Jun 2019 )
34
Progress Report of Client Charter ( July 2019 )
35
Progress Report of Client Charter ( August 2019 )
36
Progress Report of Client Charter ( September 2019 )
37
Progress Report of Client Charter ( October 2019 )
38
Progress Report of Client Charter ( November 2019 )
39
Progress Report of Client Charter ( December 2019 )
40
Progress Report of Client Charter ( January 2020 )
41
Progress Report of Client Charter ( February 2020 )
42
Progress Report of Client Charter ( Mac 2020 )
43
Progress Report of Client Charter ( April 2020 )
44
Progress Report of Client Charter ( Mei 2020 )
45
Progress Report of Client Charter ( Jun 2020 )
46
Progress Report of Client Charter ( July 2020 )
47
Progress Report of Client Charter ( August 2020 )
48
Progress Report of Client Charter ( September 2020 )
49
Progress Report of Client Charter ( October 2020 )
50
Progress Report of Client Charter ( November 2020 )
51
Progress Report of Client Charter ( December 2020 )
52
Progress Report of Client Charter ( January 2021 )
53
Progress Report of Client Charter ( February 2021 )
54
Progress Report of Client Charter ( Mac 2021 )

SENARAI DOKUMEN SOP CEM
55
Panduan Pengurusan Aplikasi Sistem Kebolehpasaran Graduan
56
Panduan Pengurusan dan Penganjuran Program Kebolehpasaran Graduan
57
Panduan Pengurusan Dana Keusahawanan dari Agensi atau Industri
58
Panduan Pengurusan Jaringan Industri - prosedur JINM
59
Panduan Pengurusan Jaringan Industri dan Agensi
60
Panduan Pengurusan Kajian Pengesanan Graduan
61
Panduan Pengurusan Pendaftaran Syarikat Pelajar (SSM)
62
Panduan Pengurusan Penyewaan Ruang Perniagaan Putrabiz
63
Panduan Pengurusan Program dan aktiviti keusahawanan
64
Panduan Pengurusan Program Jemputan dan Pertandingan Keusahawanan
65
Panduan Pengurusan Program Khidmat Pelajar

EXERCISE NOTE - GRADUATE MARKETABILITY SECTION
66
LAPORAN HARIAN PENJANA KERJAYA
67
BRIEFING ISEOH 2020 & FEGE 2020 DI SERAWAK
68
SLIDE MYCAREER@MOE
69
NOTA LATIHAN PROGRAM VIRTUAL 2021 - GE

EXERCISE NOTE - ENTREPRENEURSHIP SECTION
70
KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN MELALUI EZBIZ STUDENT SKIM 1P1P
71
BUSINESS MODEL CANVAS
72
TEACH ME HOW TO FISH
73
PROGRAM SPECIAL SOCIAL@HIGHER EDUCATION
74
RANCANGAN PERNIAGAAN
75
MANAGING FUND FOR BUSINESS SUSTAINABILITY
76
LAW & ETHICS FOR ENTERPRENEURS
77
INNOVATION AND CREATIVITY FOR BUSINESS ENHANCEMENT
78
NOTA RANCANGAN PERNIAGAAN
79
EFFECTIVE COMMUNICATION FOR ENTREPRENEURS
80
ENTREPRENEURIAL MIND SET
81
SPECIALISED MODULE - CHAMPION TO BE
82
NOTA LATIHAN PROGRAM VIRTUAL 2021 (AZLAN)
83
NOTA LATIHAN PROGRAM VIRTUAL 2021 - KEUSAHAWANAN

EXERCISE NOTE - ADMINISTRATION SECTION
84
PANDUAN EKSA UPM
85
TAKLIMAT AUDIT DALAM - ISO
86
TAKLIMAT PROSES SISTEM eRO
87
BENGKEL KANDUNGAN LAMAN WEB UPM PTJ
88
FORMAT PENULISAN BERITA CEM
89
EKSA
CENTRE OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT AND GRADUATE MARKETABILITY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 - 9769 1319
0389471124
W1VMWV7U:21:59