DOCUMENT | CENTRE OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT AND GRADUATE MARKETABILITY
» DOCUMENT

DOCUMENT

STUDENT SERVICE PROGRAM
1
Borang Permohonan PKP
2
Contoh Surat Tawaran PKP - Kosong
3
Lampiran 1, 2A, 2B, 3 PKP Tawaran

Entrepreneurial Development Division
4
Panduan Pendaftaran Akaun Pengguna Melalui Portal EZBIZ
5
Facilitator Application Form
6
Borang Penyewaan Peralatan Keusahawanan
7
Borang Penyertaan SISWAPRENEUR ADVANCE@UPM
8
Maklumat Surat Pengesahan Pelajar Bagi Pendaftaran Syarikat (SSM)

RUANG NIAGA
9
Borang Permohonan Putrabiz@Cafe
10
Senarai Semak Permohonan Putrabiz@Cafe
11
Borang Permohonan PutraBiz@CEM
12
Senarai Semak Permohonan PutraBiz@CEM
13
Borang Permohonan PutraBiz@Stall
14
Senarai Semak Permohonan PutraBiz@Stall

BULETIN CEM
15
BULETIN CEM NUMBERS 1
16
BULETIN CEM NUMBERS 2

PROGRESS REPORT OF CLIENT CHARTER
17
Progress Report of Client Charter ( Februari 2018)
18
Progress Report of Client Charter ( Mac 2018)
19
Progress Report of Client Charter ( April 2018)
20
Progress Report of Client Charter ( Mei 2018)
21
Progress Report of Client Charter ( Jun 2018)
22
Progress Report of Client Charter ( Julai 2018)
23
Progress Report of Client Charter ( Ogos 2018)
24
Progress Report of Client Charter ( September 2018)
25
Progress Report of Client Charter ( October 2018)
26
Progress Report of Client Charter ( November 2018)
27
Progress Report of Client Charter ( December 2018)
28
Progress Report of Client Charter ( January 2019 )
29
Progress Report of Client Charter ( February 2019 )
30
Progress Report of Client Charter ( Mac 2019 )
31
Progress Report of Client Charter ( April 2019 )
32
Progress Report of Client Charter ( Mei 2019 )
33
Progress Report of Client Charter ( Jun 2019 )
34
Progress Report of Client Charter ( July 2019 )
35
Progress Report of Client Charter ( August 2019 )
36
Progress Report of Client Charter ( September 2019 )
37
Progress Report of Client Charter ( October 2019 )
38
Progress Report of Client Charter ( November 2019 )
39
Progress Report of Client Charter ( December 2019 )
40
Progress Report of Client Charter ( January 2020 )
41
Progress Report of Client Charter ( February 2020 )
42
Progress Report of Client Charter ( Mac 2020 )
43
Progress Report of Client Charter ( April 2020 )
44
Progress Report of Client Charter ( Mei 2020 )
45
Progress Report of Client Charter ( Jun 2020 )
46
Progress Report of Client Charter ( July 2020 )
47
Progress Report of Client Charter ( August 2020 )
48
Progress Report of Client Charter ( September 2020 )
49
Progress Report of Client Charter ( October 2020 )
50
Progress Report of Client Charter ( November 2020 )
51
Progress Report of Client Charter ( December 2020 )
52
Progress Report of Client Charter ( January 2021 )
53
Progress Report of Client Charter ( February 2021 )
54
Progress Report of Client Charter ( Mac 2021 )

SENARAI DOKUMEN SOP CEM
55
GE - Panduan Pengurusan Jaringan Industri - prosedur JINM
56
GE - Panduan Pengurusan Jaringan Industri dan Agensi
57
GE - Panduan PengurusanbProgram Khidmat Pelajar
58
GE - Panduan Pengurusan Aplikasi Sistem Kebolehpasaran Graduan
59
GE - Panduan Pengurusan dan penganjuran program Kebolepasaran Graduan
60
ED - Panduan_Pengurusan_Program_dan_aktiviti_keusahawanan
61
ED - Panduan_Pengurusan_Penyewaan_Ruang_Perniagaan_Putrabiz
62
ED - Panduan_Pengurusan_Program_Jemputan_dan_Pertandingan_Keusahawanan
63
ED - Panduan_Pengurusan_Pendaftaran_Syarikat_Pelajar_(SSM)

EXERCISE NOTE - GRADUATE MARKETABILITY SECTION
64
LAPORAN HARIAN PENJANA KERJAYA
65
BRIEFING ISEOH 2020 & FEGE 2020 DI SERAWAK
66
SLIDE MYCAREER@MOE
67
NOTA LATIHAN PROGRAM VIRTUAL 2021 - GE

EXERCISE NOTE - ENTREPRENEURSHIP SECTION
68
KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN MELALUI EZBIZ STUDENT SKIM 1P1P
69
BUSINESS MODEL CANVAS
70
TEACH ME HOW TO FISH
71
PROGRAM SPECIAL SOCIAL@HIGHER EDUCATION
72
RANCANGAN PERNIAGAAN
73
MANAGING FUND FOR BUSINESS SUSTAINABILITY
74
LAW & ETHICS FOR ENTERPRENEURS
75
INNOVATION AND CREATIVITY FOR BUSINESS ENHANCEMENT
76
NOTA RANCANGAN PERNIAGAAN
77
EFFECTIVE COMMUNICATION FOR ENTREPRENEURS
78
ENTREPRENEURIAL MIND SET
79
SPECIALISED MODULE - CHAMPION TO BE
80
NOTA LATIHAN PROGRAM VIRTUAL 2021 (AZLAN)
81
NOTA LATIHAN PROGRAM VIRTUAL 2021 - KEUSAHAWANAN

EXERCISE NOTE - ADMINISTRATION SECTION
82
PANDUAN EKSA UPM
83
TAKLIMAT AUDIT DALAM - ISO
84
TAKLIMAT PROSES SISTEM eRO
85
BENGKEL KANDUNGAN LAMAN WEB UPM PTJ
86
FORMAT PENULISAN BERITA CEM
87
EKSA
CENTRE OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT AND GRADUATE MARKETABILITY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 - 9769 1319
0389471124
W1UJcMAq:12:31