CEM's Client Charter | CENTRE OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT AND GRADUATE MARKETABILITY
» ABOUT US » CEM's Client Charter

CEM's Client Charter

1 Memastikan permohonan data Kebolehpasaran Graduan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) UPM diproses dan diselesaikan dalam tempoh masa tujuh (7) hari bekerja dari masa permohonan yang lengkap diterima.
        
2 Memastikan permohonan ruang perniagaan oleh pelajar diberi maklum balas dalam tempoh masa empat belas (14) hari bekerja dari masa permohonan yang lengkap diterima.

 

 

 

 

 

 

 1. Progress Report of Client Charter ( February 2018)
 2. Progress Report of Client Charter ( March 2018)
 3. Progress Report of Client Charter ( April 2018)
 4. Progress Report of Client Charter ( May 2018)
 5. Progress Report of Client Charter ( June 2018)
 6. Progress Report of Client Charter ( July 2018)
 7. Progress Report of Client Charter ( August 2018)
 8. Progress Report of Client Charter ( September 2018)
 9. Progress Report of Client Charter ( October 2018 )
 10. Progress Report of Client Charter ( November 2018 )
 11. Progress Report of Client Charter ( December 2018 )
 12. Progress Report of Client Charter ( January 2019 )
 13. Progress Report of Client Charter ( February 2019 )
 14. Progress Report of Client Charter ( Mac 2019 )
 15. Progress Report of Client Charter ( April 2019 )
 16. Progress Report of Client Charter ( Mei 2019 )
 17. Progress Report of Client Charter ( Jun 2019 )
 18. Progress Report of Client Charter ( July 2019 )
 19. Progress Report of Client Charter ( August 2019 )
 20. Progress Report of Client Charter ( September 2019 )
 21. Progress Report of Client Charter ( October 2019 )
 22. Progress Report of Client Charter ( November 2019 )
 23. Progress Report of Client Charter ( December 2019 )
 24. Progress Report of Client Charter ( January 2020 )
 25. Progress Report of Client Charter ( February 2020 )
 26. Progress Report of Client Charter ( Mac 2020 )
 27. Progress Report of Client Charter ( April 2020 )
 28. Progress Report of Client Charter ( Mei 2020 )
 29. Progress Report of Client Charter ( Jun 2020 )
 30. Progress Report of Client Charter ( July 2020 )
 31. Progress Report of Client Charter ( August 2020 )
 32. Progress Report of Client Charter ( September 2020 )
 33. Progress Report of Client Charter ( October 2020 )
 34. Progress Report of Client Charter ( November 2020 )
 35. Progress Report of Client Charter ( December 2020 )
 36. Progress Report of Client Charter ( January 2021 )
 37. Progress Report of Client Charter ( February 2021 )
 38. Progress Report of Client Charter ( Mac 2021 )

Updated:: 12/10/2021 [zul_mohd]

MEDIA SHARING

CUMJSAi:18:25