ABOUT US | CENTRE OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT AND GRADUATE MARKETABILITY

» ABOUT US

ABOUT US

Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan merancang, melaksana, memantau program dan aktiviti yang berkaitan dengan keusahawanan dan kebolehpasaran graduan. Melalui perbagai latihan berkaitan keusahawanan dan kebolehpasaran graduan, pelajar diberi peluang untuk menjalankan perniagaan di kampus. Manakala kerjasama dengan rakan industri diteroka untuk memastikan graduan mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian.

The Emergency Response Team (ERT) at the Student Complex (KM) / Academic Complex A (KAA) was...more...
UPM (Universiti Putra Malaysia) is a leading advocate of green sustainability among higher...more...
SXFcCAI~