DOCUMENT | CENTRE OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT AND GRADUATE MARKETABILITY
» DOCUMENT

DOCUMENT

STUDENT SERVICE PROGRAM
1
Borang Permohonan PKP
2
Contoh Surat Tawaran PKP - Kosong
3
Lampiran 1, 2A, 2B, 3 PKP Tawaran

UNIT KEBOLEHPASARAN GRADUAN
4
Borang Kajian Pengesanan Graduan KPT 2022

Entrepreneurial Development Division
5
BORANG PENCALONAN HADIAH UNIVERSITI (ANUGERAH KEUSAHAWANAN PENGUSAHA STESEN SHELL)
6
Garis Panduan Jawatankuasa Hadiah Universiti
7
CARA UNTUK MEMBUAT PENDAFTARAN SYARIKAT SSM
8
BORANG PINJAMAN PERALATAN KEUSAHAWANAN

RUANG NIAGA
9
Borang Permohonan Premis Perniagaan Pelajar

BULETIN CEM
10
BULETIN CEM NUMBERS 1
11
BULETIN CEM NUMBERS 2

PROGRESS REPORT OF CLIENT CHARTER
12
Progress Report of Client Charter Year 2018
13
Progress Report of Client Charter Year 2019
14
Progress Report of Client Charter Year 2020
15
Progress Report of Client Charter Year 2021
16
Progress Report of Client Charter Year 2022

SENARAI DOKUMEN SOP CEM
17
GE_Panduan Pengurusan dan penganjuran program Kebolepasaran Graduan
18
GE_Panduan Pengurusan Jaringan Industri dan Agensi
19
GE_Panduan Pengurusan Program Khidmat Pelajar
20
ED_Panduan Pengurusan Pendaftaran Syarikat Pelajar (SSM)
21
ED_Panduan Pengurusan Penyewaan Ruang Perniagaan Putrabiz
22
ED_Panduan Pengurusan Program dan aktiviti keusahawanan
23
ED_Panduan Pengurusan Program Jemputan dan Pertandingan Keusahawanan

EXERCISE NOTE - GRADUATE MARKETABILITY SECTION
24
LAPORAN HARIAN PENJANA KERJAYA
25
BRIEFING ISEOH 2020 & FEGE 2020 DI SERAWAK
26
SLIDE MYCAREER@MOE
27
NOTA LATIHAN PROGRAM VIRTUAL 2021 - GE

EXERCISE NOTE - ENTREPRENEURSHIP SECTION
28
KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN MELALUI EZBIZ STUDENT SKIM 1P1P
29
BUSINESS MODEL CANVAS
30
TEACH ME HOW TO FISH
31
PROGRAM SPECIAL SOCIAL@HIGHER EDUCATION
32
RANCANGAN PERNIAGAAN
33
MANAGING FUND FOR BUSINESS SUSTAINABILITY
34
LAW & ETHICS FOR ENTERPRENEURS
35
INNOVATION AND CREATIVITY FOR BUSINESS ENHANCEMENT
36
NOTA RANCANGAN PERNIAGAAN
37
EFFECTIVE COMMUNICATION FOR ENTREPRENEURS
38
ENTREPRENEURIAL MIND SET
39
SPECIALISED MODULE - CHAMPION TO BE
40
NOTA LATIHAN PROGRAM VIRTUAL 2021 (AZLAN)
41
NOTA LATIHAN PROGRAM VIRTUAL 2021 - KEUSAHAWANAN

EXERCISE NOTE - ADMINISTRATION SECTION
42
PANDUAN EKSA UPM
43
TAKLIMAT AUDIT DALAM - ISO
44
TAKLIMAT PROSES SISTEM eRO
45
BENGKEL KANDUNGAN LAMAN WEB UPM PTJ
46
FORMAT PENULISAN BERITA CEM
47
EKSA

PELAN STRATEGIK 2021 - 2023
48
PELAN STRATEGIK HEPA 2021-2023

UNIVERSITY POLICY
49
Graduate Employability Strategic Plan 2021-2025
50
Entrepreneurship Action Plan (PTK) of Higher Education Institutions (IPT) 2021-2025
51
Entrepreneurship Action Plan (PTK) of Higher Education Institutions (IPT) 2021-2025
52
Pengurusan Dana Intervensi Kebolehpasaran Graduan

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
53
Panduan EKSA UPM
CENTRE OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT AND GRADUATE MARKETABILITY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 - 9769 1319
03 - 9769 1319
0389471124
BWFeIAp:08:26