DOCUMENT | CENTRE OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT AND GRADUATE MARKETABILITY
» DOCUMENT

DOCUMENT

PERTANDINGAN PERSEMBAHAN PROJEK AGRO TANI 2019
1
Syarat - syarat Pertandingan Persembahan Projek Agro Tani 2019

STUDENT SERVICE PROGRAM
2
Borang Permohonan PKP
3
Contoh Surat Tawaran PKP - Kosong
4
Lampiran 1, 2A, 2B, 3 PKP Tawaran

UNIT KEBOLEHPASARAN GRADUAN
5
Soalan Tracer Study 2019 Tidak Bekerja
6
Soalan Tracer Study 2019 Tidak Bekerja_BI

Entrepreneurial Development Division
7
Borang Penyertaan Siswapreneur StartupBiz@CEM (6 - 9 September 2017)
8
Facilitator Application Form
9
Borang Penyewaan Peralatan Keusahawanan
10
Borang Penyertaan SISWAPRENEUR ADVANCE@UPM
11
Application form for student entrepreneurial icon CEM
12
Maklumat Surat Pengesahan Pelajar Bagi Pendaftaran Syarikat (SSM)
13
Takwin Bulan Keusahawanan Siswa UPM 2019

RUANG NIAGA
14
Borang Permohonan Putrabiz@Cafe
15
Senarai Semak Permohonan Putrabiz@Cafe
16
Borang Permohonan PutraBiz@CEM
17
Senarai Semak Permohonan PutraBiz@CEM
18
Borang Permohonan PutraBiz@Stall
19
Senarai Semak Permohonan PutraBiz@Stall
20
Borang Permohonan Putraniaga@Bazaar Pesta Konvokesyen UPM 2018
21
Borang Permohonan Lot Niaga Sempena Career & Entrepreneurship Expo 2019 (CE Expo 2019)

MOHE ENTREPRENEURIAL AWARDS 2017/2018
22
SLIDE MOHE ENTREPRENEURIAL AWARDS 2017/2018

BULETIN CEM
23
BULETIN CEM NUMBERS 1
24
BULETIN CEM NUMBERS 2

PROGRESS REPORT OF CLIENT CHARTER
25
Progress Report of Client Charter ( Februari 2018)
26
Progress Report of Client Charter ( Mac 2018)
27
Progress Report of Client Charter ( April 2018)
28
Progress Report of Client Charter ( Mei 2018)
29
Progress Report of Client Charter ( Jun 2018)
30
Progress Report of Client Charter ( Julai 2018)
31
Progress Report of Client Charter ( Ogos 2018)
32
Progress Report of Client Charter ( September 2018)
33
Progress Report of Client Charter ( October 2018)
34
Progress Report of Client Charter ( November 2018)
35
Progress Report of Client Charter ( December 2018)
36
Progress Report of Client Charter ( Januari 2018)

SENARAI DOKUMEN SOP CEM
37
Panduan Pengurusan Aplikasi Sistem Kebolehpasaran Graduan
38
Panduan Pengurusan dan Penganjuran Program Kebolehpasaran Graduan
39
Panduan Pengurusan Dana Keusahawanan dari Agensi atau Industri
40
Panduan Pengurusan Jaringan Industri - prosedur JINM
41
Panduan Pengurusan Jaringan Industri dan Agensi
42
Panduan Pengurusan Kajian Pengesanan Graduan
43
Panduan Pengurusan Pendaftaran Syarikat Pelajar (SSM)
44
Panduan Pengurusan Penyewaan Ruang Perniagaan Putrabiz
45
Panduan Pengurusan Program dan aktiviti keusahawanan
46
Panduan Pengurusan Program Jemputan dan Pertandingan Keusahawanan
47
Panduan Pengurusan Program Khidmat Pelajar

EXERCISE NOTE - GRADUATE MARKETABILITY SECTION
48
LAPORAN HARIAN PENJANA KERJAYA
49
BRIEFING ISEOH 2020 & FEGE 2020 DI SERAWAK
50
SLIDE MYCAREER@MOE

EXERCISE NOTE - ENTREPRENEURSHIP SECTION
51
KAEDAH PENDAFTARAN PERNIAGAAN MELALUI EZBIZ STUDENT SKIM 1P1P
52
BUSINESS MODEL CANVAS
53
TEACH ME HOW TO FISH
54
PROGRAM SPECIAL SOCIAL@HIGHER EDUCATION
55
RANCANGAN PERNIAGAAN
56
MANAGING FUND FOR BUSINESS SUSTAINABILITY
57
LAW & ETHICS FOR ENTERPRENEURS
58
INNOVATION AND CREATIVITY FOR BUSINESS ENHANCEMENT
59
NOTA RANCANGAN PERNIAGAAN
60
EFFECTIVE COMMUNICATION FOR ENTREPRENEURS
61
ENTREPRENEURIAL MIND SET
62
SPECIALISED MODULE - CHAMPION TO BE

EXERCISE NOTE - ADMINISTRATION SECTION
63
PANDUAN EKSA UPM
64
TAKLIMAT AUDIT DALAM - ISO
65
TAKLIMAT PROSES SISTEM eRO
66
BENGKEL KANDUNGAN LAMAN WEB UPM PTJ
CENTRE OF ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT AND GRADUATE MARKETABILITY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 - 9769 1319
0389471124
C1600608937